Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Az SSS Group Kft. tájékoztatja a www.sssgroup.hu oldalra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info tv.) alapszik.

1. Adatkezelők

Az adatkezelő az SSS Group Kft. (1165 Budapest, Zsemlékes út 25.) (továbbiakban SSS Group Kft.).

2. A kezelt adatok köre

• név

• e-mail cím

• telefonszám

• keresett lakás mérete

• garázs, tároló utáni érdeklődés

A látogató a honlapon történő ajánlatkérés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az SSS Group Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3. Az adatkezelés célja

A látogató a honlapon történő ajánlatkérés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a SSS Group Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

4. Az adatkezelés jogalapja a www.sssgroup.hu oldalon adatot közlő látogató önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az ajánlatkérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adat közlésétől számított 3 évig tart.

6. A honlap üzemeltetője

www.sssgroup.hu honlapot az SSS Group Kft. (székhely: 1165 Budapest Zsemlékes út. 25.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat az SSS Group Kft. harmadik személynek nem továbbítja.

7. Az érintettek jogai

A honlapon adatot közlő látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni az SSS Group Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését.

Az SSS Group Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Jelen tájékoztató elolvasása után hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez, felhasználásához.

 

Az SSS Group Kft. csapata